Ostatková večerníčková zábava

Srdečně vás zveme na ostatkovou zábavu 6. února 2016 do KSC v Sobůlkách a na zcela první pochovávání basy v režii mužského a ženského sboru Galánečky ze Sobůlek.

Těšíme se na setkání s vámi.

Kontakt

Galánečky Sobůlky
696 40
galanecky@post.cz